Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

RSS
Startpagina

Nieuwsberichten

23-10-2018 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De bestanden Themis van de definitieve run van de wedde van oktober 2018 zijn beschikbaar voor de politiezones en de federale politie in de toepassing FINDOC met als uitvoeringsdatum 30-10-2018.
Het betreft:
- bankbestanden (indien nodig);
- controle-, boekhoud- en rapporteringsbestanden;
- bestand schuldbeheer en geschillen;
- bedrijfsvoorheffingbestand.

De loonbonnen worden op vrijdag 26/10 gepubliceerd op Portal.

23-10-2018 - Publicatie FAQ Boekhouding

De FAQ Boekhouding "Begrotingsartikel - Baremische loopbaan O6/O7 – Functionele verloning – Functietoelage" werd gepubliceerd op onze website, in de rubriek "Boekhouding".

10-10-2018 - Publicatie nota en formulier

De nota "Aanpassing van het formulier F/L-119 – Arbeidsongeschiktheid – ERRATUM" en het bijpassende formulier F/L-119 "Arbeidsongeschiktheid" werden gepubliceerd op onze website, onder de rubrieken "Dienstnota's en FAQ" en "Formulieren".

27-09-2018 - Publicatie FAQ Boekhouding

De FAQ Boekhouding "Verschil tussen de opgave 325 en de aangiften 274 of 281.XX" werd gepubliceerd op onze website, onder de rubriek "Boekhouding".Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

Abonnement

Abonneer u op onze nieuwsbrief Flash!SSGPI die elke belangrijke wijziging aan onze website meldt.

Inschrijven