Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

RSS
Startpagina

Nieuwsberichten

19-01-2018 - Maandelijkse communicatie boekhouding

De maandelijkse communicatie van de cel Boekhouding inzake de afsluiting van de weddecyclus van 12/2017 werd gepubliceerd op onze website, onder de nieuwe rubriek "Boekhouding".

09-01-2018 - Kalender 2018 Themis en Mod9bis

De "kalender 2018 Themis en Mod9bis" werd gepubliceerd in de rubriek "Loonmotor Themis".

08-01-2018 - Berekening van de bedrijfsvoorheffing op de eindejaarstoelage 2017

We hebben herberekeningen vastgesteld op de bedrijfsvoorheffing van de eindejaarstoelage 2017 voor enkele personeelsleden (Cfr boodschap van 21-12-2017 die verschenen is op onze website).

De sluiting van het fiscaal jaar betreffende de inkomsten 2017 gebeurde op 13/12/2017. 
Op 15/12/2017 werd de sleutelformule voor de bedrijfsvoorheffing van 2018 geïnstalleerd in de toepassing Themis.  Deze installatie is noodzakelijk voor de berekening van de wedden van december 2017 voor de personeelsleden van de politiezones betaald na vervallen termijn en voorafbetaald alsook voor de voorafbetaalde personeelsleden van de federale politie.  

Ter herinnering, de betaaldatum bepaalt het fiscaal jaar. De wedden betaald op 02/01/2018 dienen rekening te houden met de bedrijfsvoorheffing met betrekking tot de inkomsten van 2018.  De berekeningen voor alle wedden voorafgaand aan de maand december 2017 dienen uitgevoerd te worden rekening houdend met een bedrijfsvoorheffing op achterstallen.

De encodage van de stavingstukken uitgevoerd tussen de datum van de sluiting van de maand november 2017 (20/11/2017) en de sluiting van de maand december 2017 (08/12/2017) en die een impact heeft – positief of negatief -  op de berekening van de eindejaarstoelage, heeft een berekening van de bedrijfsvoorheffing op achterstallen gegenereerd.  

In sommige gevallen is er een terugbetaling gebeurd van het totaal van de bedrijfsvoorheffing verschuldigd op de eindejaarstoelage ten voordele van het personeelslid. Deze vraag is momenteel nog hangende en wij wachten bijkomende informatie af. 
Aangezien de berekeningen definitief zijn, dient de betaling uitgevoerd te worden ten gunste van het personeelslid. 
De regularisatie van de bedrijfsvoorheffing zal uitgevoerd worden bij de berekening van de personenbelasting voor de betrokken personeelsleden.
Op het niveau van de werkgever wordt een oppositie tegen de betaling absoluut afgeraden om geen verschillen aan te maken tussen de bedrijfsvoorheffing en de fiscale aangiften. 
In geval van oppositie tegen de betaling door de bijzondere rekenplichtige van de politiezone, kan het SSGPI geen overeenstemming garanderen op het niveau van de aangiften F274 en het attest 325.  

22-12-2017 - Update module TH_Report

De blanco database "TH_52xx Report NL_20170222.mdb" werd aangepast.

Eind november werd het bestand TH.EMPL xls, dat alle gegevens van de personeelsleden bevat en samen met de run wordt verstuurd, aangepast.

In het “TH_Report Access gegevensbestand" kunnen de gegevens van de ontbrekende personeelsleden via de tabel “TH EMPL CURRENT GPI” toegevoegd worden met één klik op een procedureknop. Deze procedure is nu ontdubbeld zodat zowel de oude als de nieuwe bestanden TH EMPL xls kunnen ingelezen worden via het formulier ”F_Download, Titel 3 Transfert EMPL en ADR xls to Access".
Standaard zal via het formulier Personeelsleden “Extr PS Last Run Def Cntl” het inlezen van de ontbrekende leden kunnen uitgevoerd worden op de huidige TH EMPL xls bestanden.

De tabel T_Index werd aangepast tot 2020 (i.v.m. het aantal werkdagen/uren per maand ).

De berekening/vergelijking “Check Short” van de Budgettaire last die bij inlezen van de BHCP en CNTL bestanden gebeurt, is aangepast en gecontroleerd door onze cel boekhouding. De extractie van de fiscale voordelen vergoedingen geeft enkel de extractie van het ingevulde jaar (Formulier: F_CNTL_F – Laatste kader).

De wijze van update vindt u op onze website www.ssgpi.be/Handleidingen/Handleiding update.

21-12-2017 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

Bij de definitieve berekening van de wedden uitgevoerd in december 2017, hebben we enkele herberekeningen vastgesteld die gelinkt zijn aan de bedrijfsvoorheffing op de eindejaarstoelage.

Wij geven hieromtrent bijkomende informatie van zodra dit mogelijk is.

Wij kunnen alvast meedelen dat de berekeningen definitief zijn en dat het niet mogelijk lijkt om de situatie recht te zetten. Teneinde overeenstemming te bekomen op fiscaal niveau voor de werkgevers en de werknemers, raden wij de werkgevers aan om geen oppositie te plegen tegen de betaling van deze herberekeningen.

In de meeste gevallen betreft het een terugbetaling van de bedrijfsvoorheffing op de eindejaarstoelage. Deze situatie zal geregulariseerd worden bij de aangifte van de bedrijfsvoorheffing van de personeelsleden.Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

Abonnement

Abonneer u op onze nieuwsbrief Flash!SSGPI die elke belangrijke wijziging aan onze website meldt.

Inschrijven