Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

RSS
Startpagina

Nieuwsberichten

20-12-2017 - Publicatie nota

De nota "Berekening van de bedrijfsvoorheffing (van toepassing vanaf 01-01-2018)" werd gepubliceerd op onze website, onder de rubriek "Dienstnota's en FAQ".

20-12-2017 - Publicatie nota

De nota "Prestatiegebonden toelagen – Controles op basis van indicatoren – Bepaling van de norm voor 2018" werd gepubliceerd op onze website, onder de rubriek "Dienstnota's en FAQ".

07-12-2017 - Elektronisch overmaken van formulieren

Wij verwijzen naar onze nota SSGPI-RIO/2017/533 van 1-6-2017 “Elektronisch overmaken van stavingstukken”.

Hierin staat vermeld dat sinds 1/6/2017 alle stavingstukken (formulieren, voorgaande diensten, attesten, …) via elektronische drager overgemaakt dienen te worden aan het SSGPI en dus niet via de post of per fax. 

Omwille van organisatorische redenen wordt deze datum verlengd tot 1/1/2018.

Dit betekent dat vanaf 1/1/2018 enkel nog de elektronisch overgemaakte formulieren behandeld worden door het SSGPI.
De papieren versie zal noch teruggestuurd worden naar het PL/ de zone/ de eenheid, noch behandeld worden door het SSGPI.
Bedankt voor uw begrip en uw medewerking.

05-12-2017 - Nieuwe directeur SSGPI

Met ingang van 4 december 2017 is meneer Gert DE BONTE aangesteld als nieuwe directeur ad interim van het Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op 2 niveaus (SSGPI).
Hij neemt de fakkel over van Emmanuel HELPENS die voortaan DGA vervoegt.

Gert DE BONTE is zijn carrière bij de politie begonnen bij de PZ Antwerpen in 2010 waar hij tewerkgesteld was als diensthoofd financiën en nadien als afdelingschef financiën.

Het SSGPI heet hem van harte welkom en wenst hem alle succes toe in deze functie.Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

Abonnement

Abonneer u op onze nieuwsbrief Flash!SSGPI die elke belangrijke wijziging aan onze website meldt.

Inschrijven