Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

RSS
Startpagina

Nieuwsberichten

17-04-2018 - Verwerking F/L-021

Vanwege capaciteitsproblemen kampt het SSGPI met een achterstand inzake de verwerking van de formulieren F/L-021 (maandelijkse kostennota).
De achterstand van deze formulieren loopt momenteel op tot:
  • Meer dan 1 jaar voor de federale personeelsleden en de lokale personeelsleden van Satelliet West;
  • Minder dan 6 maanden voor de lokale personeelsleden van de Satellieten Bru en Noord.
Om de verwerking van deze formulieren zo vlot mogelijk te laten verlopen met de middelen die voorhanden zijn, vragen wij u om geen individuele mails meer te willen sturen naar de betreffende satellieten van het SSGPI. Dit zou de procedure alleen maar verder vertragen.

16-04-2018 - Publicatie nota

De nota "Bankswitching en de impact hiervan op het formulier F/L-002" werd gepubliceerd op onze website, onder de rubriek "Dienstnota's en FAQ".

09-04-2018 - Valorisatie studiejaren

Ambtenaren kunnen vanaf nu hun pensioenraming met of zonder volledige regularisatie van de studieperioden raadplegen op mypension.be

Personen die:
   - een bonificeerbaar diploma hebben dat nog niet voor 100% verworven is;
   - én die nog altijd actief zijn als ambtenaar
kunnen op mypension.be terecht om hun pensioenraming met of zonder volledige studieregularisatie te raadplegen.

Het luik “Mijn studiejaren kopen” van mypension.be toont twee ramingen:
   - één die rekening houdt met een volledige studieregularisatie van hun studieperioden (de ambtenaar regulariseert alle perioden die nog niet verworven waren);
   - één zonder verdere regularisatie van de studieperioden (de ambtenaar regulariseert niets waardoor enkel de verworven perioden behouden blijven).

Dankzij die twee ramingen kan u als ambtenaar de invloed van de regularisatie zien op het pensioenbedrag op de vroegst mogelijke pensioendatum en op de wettelijke pensioendatum.

Het luik "Mijn pensioen plannen" van mypension.be toont de raming met verworven perioden, zonder verdere regularisatie van de studieperioden.

Surf voor al uw vragen over de studieregularisatie naar koopuwstudiejaren.be.

Voor al uw andere vragen rond pensioenen verwijzen wij u naar de website van de Federale pensioendienst, www.sfpd.fgov.be. Het SSGPI is namelijk niet bevoegd inzake pensioenen.

05-04-2018 - Vakantiegeld 2018

De uitvoeringsdatum van het vakantiegeld is vastgelegd op donderdag 17 mei 2018.Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

Abonnement

Abonneer u op onze nieuwsbrief Flash!SSGPI die elke belangrijke wijziging aan onze website meldt.

Inschrijven