Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

RSS
Startpagina

Nieuwsberichten

05-10-2017 - Publicatie formulier

De nieuwe versie van het formulier F/L-000-OPS “Inlichtingenfiche: Aanwerving van een nieuw personeelslid van het operationeel kader” werd gepubliceerd onder de rubriek "Formulieren".
Wijziging: nieuw e-mailadres op het niveau van de dienst loopbaanbeheer van de federale politie.

25-09-2017 - Publicatie FAQ

De FAQ "Competentieontwikkelingstoelage 2017 – Vaak gestelde vragen – Antwoordelementen" - evenals haar bijlagen - werd gepubliceerd op onze website, onder de rubriek "Dienstnota's en FAQ".

25-09-2017 - Weddecyclus september 2017

De uitvoeringsdatum voor de wedde van de maand september is vastgesteld op 28/09/2017.
De weddefiches worden op maandag 25 september gepubliceerd op Portal.

13-09-2017 - Handleiding financiële personeelsadministratie

De aangepaste versie van het hoofdstuk "vergoeding voor het gebruik van de fiets" van de Handleiding financiële personeelsadministratie werd gepubliceerd in de rubriek "Handleidingen". 

12-09-2017 - Handleiding financiële personeelsadministratie

De volgende hoofdstukken van de Handleiding financiële personeelsadministratie werden gewijzigd:
   - Begrafenisvergoeding (aangepast n.a.v. de publicatie van het KB van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de  personeelsleden van het federaal openbaar ambt);
   - Tegemoetkoming in de begrafeniskosten (update).Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

Abonnement

Abonneer u op onze nieuwsbrief Flash!SSGPI die elke belangrijke wijziging aan onze website meldt.

Inschrijven